Adviestool

particulier

Adviestool voor particulieren

Wij maken bij het adviseren over (levens)testamenten gebruik van door ons zelf ontworpen software. Wij noemen deze software Adviestool-estateplanning. Met de tool maken wij uw persoonlijke situatie inzichtelijk.

 • Hoe ziet uw familiestamboom eruit
 • Uit welke elementen bestaat uw vermogen en nalatenschap

De tool laat in eerste instantie met duidelijke diagrammen zien hoe het wettelijk erfrecht voor uw persoonlijke situatie uitwerkt. Middels een eenvoudige overzicht ziet u in een oog opslag de gevolgen hiervan voor de door u erfgenamen te betalen erfbelasting.

Hierna laat de adviestool-estateplanning alle voor uw persoonlijke situatie mogelijke testamentaire mogelijkheden zien. Hierdoor kan er nooit een belangrijke clausule worden vergeten. Bij Iedere clausule wordt gebruik gemaakt van een visuele ondersteuning ter verduidelijking van de werking van de clausule. Hiermee maken wij het erfrecht eenvoudig en begrijpelijk.

Wanneer u alles wat u  met ons besproken heeft, op uw gemak en in alle rust nog eens na wilt lezen stellen wij op uw verzoek  met behulp van deze software een uitvoerig gespreksverslag voor u op.

In dit verslag wordt eerste het wettelijk erfrecht uitgelegd. Hierna vindt u terug met welke clausules u van het wettelijk erfrecht kunt afwijken. Alle clausules staan per hoofdstuk afzonderlijk uitgelegd. Onder ieder hoofdstuk vermelden wij welke mening u heeft ten aanzien van deze clausule. Zo kunt u weloverwegen in alle rust een besluit nemen of u een bepaalde clausule wel of niet wenselijk acht.

Adviseurs

Ook  vindt u een uitgebreid hoofdstuk terug waarin het levenstestament wordt uitgelegd. Onderaan dit hoofdstuk vindt u weer uw mening terug die u aan ons kenbaar heeft gemaakt.

Adviestool voor adviseurs

Bent u zelf een fiscalist, estate-planner of bent u werkzaam als executeur en wilt u ook uw cliënten adviseren over de voordelen van een goed en actueel (levens)testament, dan is onze software, de adviestool-estateplanning, ook iets voor u:

De Adviestool-estateplanning biedt u de volgende mogelijkheden:

 • In kaart brengen van de werking van wettelijke erfrecht voor de huidige situatie van uw cliënt.
 • Een overzicht van alle mogelijke clausules voor uw cliënt om van het wettelijke erfrecht af te wijken.
 • Welke clausules getoond worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie van uw cliënt.
 • Visuele ondersteuning bij de uitleg van mogelijke testamentaire clausules.
 • Ondersteuning bij de bespreking van de wensen van uw cliënt over een levens
 • Vastleggen van alle persoonlijke wensen van uw cliënt over zijn, haar of hun (levens) testament.
 • Opstellen van een uitgebreide en compacte gespreksverslagen.
 • Mogelijkheid om alle ingevoerde gegevens op te slaan en te bewaren.
 • Opslaan opgestelde verslagen. Duidelijk overzicht van gemaakte verslagen
 • Mogelijkheid om documenten overzichtelijk op te slaan en toe te voegen, bijvoorbeeld ter onderbouwing van gemaakte keuzes
 • De Tool is vanaf overal bereikbaar. U krijgt een persoonlijke inlog omgeving, die voldoet aan de eisen van de AVG.
 • De tool en de verslagen worden aangepast naar de kleur en het logo van uw  Ook in de URL wordt uw bedrijfsnaam vermeld. De tool en de verslagen hebben hierdoor voor uw klant een vertrouwd karakter.
 • Een gebruikershandleiding en twee testschermen waarin u de werking van de software kunt leren, testen of proefberekeningen kunnen worden gemaakt.

De adviestool kan u echter nog veel meer bieden. De Adviestool-estateplanning  heeft onder andere ook de volgende functies:

 • Automatisch mail programma
 • Een gebruiksvriendelijk klantportaal
 • Een gebruiksvriendelijk notarisportaal
 • Koppeling automatisch mailprogramma, portaal en het alle documenten
 • Automatische voortgangslijst
 • Trigger, hiermee kunt u uw bestaande klanten eenvoudig en snel informeren over de werking van het wettelijk erfrecht

 

Wilt u meer weten over onze software, of wilt u graag een demonstratie zien neem dan contact met ons op

of

Uitleg wettelijk erfrecht

Visuele ondersteuning bij de uitleg over de testamentaire clausules

Berekeningen

Benoeming gevolmachtigde

Vastleggen wensen

Toekennen rechten en plichten gevolmachtigde

De Adviestool-estateplanning biedt u de volgende mogelijkheden:

 • In kaart brengen van de werking van wettelijke erfrecht voor de huidige situatie van uw cliënt.
 • Een overzicht van alle mogelijke clausules voor uw cliënt om van het wettelijke erfrecht af te wijken.
 • Welke clausules getoond worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie van uw cliënt.
 • Visuele ondersteuning bij de uitleg van mogelijke testamentaire clausules.
 • Ondersteuning bij de bespreking van de wensen van uw cliënt over een levens
 • Vastleggen van alle persoonlijke wensen van uw cliënt over zijn, haar of hun (levens) testament.
 • Opstellen van een uitgebreide en compacte gespreksverslagen.
 • Mogelijkheid om alle ingevoerde gegevens op te slaan en te bewaren.
 • Opslaan opgestelde verslagen. Duidelijk overzicht van gemaakte verslagen
 • Mogelijkheid om documenten overzichtelijk op te slaan en toe te voegen, bijvoorbeeld ter onderbouwing van gemaakte keuzes
 • De Tool is vanaf overal bereikbaar. U krijgt een persoonlijke inlog omgeving, die voldoet aan de eisen van de AVG.
 • De tool en de verslagen worden aangepast naar de kleur en het logo van uw  Ook in de URL wordt uw bedrijfsnaam vermeld. De tool en de verslagen hebben hierdoor voor uw klant een vertrouwd karakter.
 • Een gebruikershandleiding en twee testschermen waarin u de werking van de software kunt leren, testen of proefberekeningen kunnen worden gemaakt.

Persoonlijk gespreksverslag

Vanaf elke werkplek bereikbaar

Veilig met two-factor authenticatie

De adviestool kan u echter nog veel meer bieden. De Adviestool-estateplanning heeft onder andere ook de volgende functies:

 • Automatisch mailprogramma
 • Een gebruiksvriendelijk klantportaal
 • Een gebruiksvriendelijk notarisportaal
 • Koppeling automatisch mailprogramma, portaal en het alle documenten
 • Automatische voortgangslijst
 • Trigger, hiermee kunt u uw bestaande klanten eenvoudig en snel informeren over de werking van het wettelijk erfrecht

Overzichtelijke opslag van alle verslagen en onderbouwende stukken

Aangifteplan
Industrieweg 82-S
2651BD Berkel en Rodenrijs
Kvk nummer 70314829
Rsin nummer 858255583