Aangifte

schenkbelasting

Heeft u een schenking ontvangen? Dan dient u te allen tijde aangifte te doen.

Wanneer u een belaste schenking heeft ontvangen dan dient u binnen twee maanden na het jaar waarin de schenking heeft plaats gevonden aangifte schenkbelasting (voor 1 maart) te worden gedaan. Heeft u een schenking ontvangen, waarbij u gebruik wenst te maken van de eenmalig vrijgestelde schenkingsvrijstelling, dan dient u ondanks de vrijstelling wel aangifte te doen van deze schenking. In deze aangifte dient u een beroep te doen op deze vrijstelling. Doet u geen aangifte, dan wordt u mogelijk belast in verband met een belaste verkrijging.

 

Wat doen wij voor u?

Aangifteplan verzorgt voor u de aangifte schenkbelasting. Wanneer wij de aangifte voor u verzorgen vragen wij aan u de hiervoor benodigde stukken.

 

En dan?

Na ontvangst van uw documenten stellen wij voor u de aangifte op. Wanneer de aangifte schenkbelasting is opgesteld ontvangt u van ons een kopie van de aangifte schenkbelasting. Wanneer u akkoord bent met de opgestelde aangifte zullen wij voor u de aangifte indienen.

 

Kosten

De kosten voor een aangifte schenkbelasting vindt u op onze website bij tarieven.

Aangifteplan
Randweg-West 31
2662ER Bergschenhoek
Kvk nummer 70314829
Rsin nummer 858255583