Fiscaal advies na overlijden

Een overlijden, wat nu? Wij staan voor u klaar.

Advies na overlijden

Een overlijden, wat moet ik doen als langstlevende? Wanneer u er alleen voor komt te staan dient u als de langstlevende mogelijk de nalatenschap van uw partner af te wikkelen. Een onderdeel hiervan is het opstellen van de aangifte erfbelasting.

U dient de aangifte erfbelasting op te stellen conform de laatste wil van uw overleden partner. Mogelijk heeft uw partner in zijn of haar testament bepaald dat u als langstlevende zelf bepaalde keuzes dient te maken. Mogelijk heeft uw partner u een legaat nagelaten die u geheel of gedeeltelijk kan accepteren of afwijzen. Mogelijk mag u als langstlevende zelf bepalen of er sprake is van een rentevergoeding aan de kinderen over niet opeisbare vorderingen.

Indien uw partner in zijn of haar testament u bovenstaande keuze mogelijkheden heeft gegeven dient u binnen 3 of 8 maanden deze keuzes te maken.

Het is uiteraard verstandig om deze keuzes weloverwogen te maken. Uw beslissingen zullen afhankelijk mede afhankelijk zijn van:

  • Het vermogen op het moment van het overlijden
  • De hoogte van uw inkomen na het overlijden
  • De liquiditeitspositie op het moment van verlijden, is het betalen van erfbelasting mogelijk?
  • De gezondheid van de langstlevende. Bent u misschien al ernstig ziek of verwacht u eerdaags zorg nodig te hebben?
  • De persoonlijke wensen van de langstlevende. Wilt u bijvoorbeeld nog veel gaan reizen?
  • De eventuele persoonlijke wensen van de kinderen en hun financiële positie
  • Wilt u zoveel mogelijk belasting besparen of vindt u dit minder belangrijk.

Aangifteplan kan u helpen bij het maken beslissingen over de keuze mogelijkheden in een testament.

Wij kunnen wanneer u dit wenst ook voor u de aangifte erfbelasting opstellen.

Voorbeeld van te maken keuzes:

Uw partner heeft een opvullegaat in het testament. U moet als langstlevende gaan bepalen wie welk deel erft uit de nalatenschap van uw partner.

Uw partner heeft een renteclausule in het testament. Is het verstandig om rente te gaan vergoeden? En zo ja, welk percentage?

Uw partner heeft een keuzelegaat in het testament. Wilt u als langstlevende bepalen dat bepaalde goederen al direct verdeeld moeten worden onder de erfgenamen? Wenst u dat uw kinderen het blooteigendom erven van uw woning, maar dat u er blijft wonen als vruchtgebruiker?

Een overlijden, wat moet ik doen als erfgenaam?

Als erfgenaam dient u eerst een keuze te maken of u de nalatenschap aanvaard, verwerpt of beneficiair aanvaard. Om hierin een goede keuze te maken is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de bezittingen en schulden van de overledene.

Aangifteplan kan u adviseren bij het maken van deze keuze.

 

Aangifteplan
Randweg-West 31
2662ER Bergschenhoek
Kvk nummer 70314829
Rsin nummer 858255583