Testament

Met een goed en actueel testament bespaart u belasting en komt uw nalatenschap alleen toe aan de door u gewenste personen

Het testament

Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer een van de twee partners overlijdt. De meeste mensen denken dat de verdeling en afwikkeling van een erfenis in Nederland goed bij wet is geregeld. Helaas is dit niet het geval. Met het opstellen van een testament kunnen de erfgenamen veel kosten, problemen en erfbelasting besparen.

In de huidige wetgeving is geregeld dat bij het overlijden van een van de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende wordt eigenaar van het gehele vermogen en de kinderen zijn erfgenaam maar krijgen gevoelsmatig niks. De kinderen krijgen een niet opeisbare vordering op de overblijvende ouder.

Deze niet opeisbare vordering van de kinderen is voor een deel belast met erfbelasting, die de overblijvende ouder, de langstlevende, op korte termijn dient te betalen. Als het vermogen in uw huis “zit”, kan dit een groot probleem zijn. Met een testament kunt u dit voorkomen. In een testament kunt u namelijk regelen dat u bij het eerste overlijden geen erfbelasting hoeft te betalen.

Maar een testament biedt u nog veel meer voordelen en zekerheden. In een testament kunt u onder andere bepalen:

 • Hoe u erfbelasting kunt besparen
 • Hoe u de hoge eigen bijdrage verminderd voor de zorg bij verblijf in een zorginstelling
 • Wie uw erfgenamen zijn
 • Of u uw kleinkinderen iets wilt nalaten. Kleinkinderen zijn volgens de wet geen erfgenaam
 • Wat de erfgenamen erven
 • Hoe u de belangen van uw partner en kinderen beschermt
 • Uitsluiten van de “koude kant”
 • Wie dient uw nalatenschap af te wikkelen wanneer u er niet meer bent
 • Wie de zorg voor uw minderjarige kinderen op zich neemt

Aangifteplan informeert u vrijblijvend en kosteloos over uw mogelijkheden voor uw testament.

Tijdens dit gesprek brengen wij allereerst uw persoonlijke situatie in kaart. Hierna vertellen wij u hoe de wet of uw bestaande testament het voor uw situatie geregeld heeft en hoe u met een(nieuw) testament hiervan kan afwijken. Tijdens onze uitleg maken wij gebruik van speciaal door ons ontworpen software. De software helpt u het erfrecht te begrijpen. De software brengt elke mogelijke testamentaire bepaling in kaart en geeft u visuele ondersteuning om de gevolgen van een testamentaire bepaling te begrijpen. Aangifteplan maakt een testament eenvoudig en begrijpelijk. Wij nemen hiervoor alle tijd. Op uw verzoek stellen wij een uitgebreid gespreksverslag op. U kunt dit verslag op uw gemak nalezen, u kunt dit verslag ook delen en bespreken met vertrouwenspersonen. Hierdoor neemt u beslissingen in alle rust en weloverwogen.

Volledige begeleiding

Op uw verzoek kunnen wij u, na het vrijblijvende en kosteloze gesprek, volledig begeleiden bij het opstellen van uw testament. U ontvangt van ons vooraf  een exact prijsopgave zodat u precies weet waar u aan toe bent. Wij werken niet met een meerprijs voor meerwerk achteraf.

Onze begeleiding bestaat uit de volgende 7 stappen:

 1. U ontvangt een verslag van ons gesprek. Een verslag in begrijpelijk Nederlands
 2. Wij hebben met u een gesprek over het verslag. Wij beantwoorden vragen en nemen eventuele onduidelijkheden weg
 3. Wij verzoeken een notaris om conceptaktes conform uw wensen op te stellen
 4. Wij ontvangen de conceptaktes en controleren deze voor u
 5. U ontvangt de conceptaktes van ons. De concept aktes staan geschreven in “notariële taal”
 6. Wij hebben met u een gesprek over de concept aktes. Wij beantwoorden vragen en nemen eventuele onduidelijkheden weg
 7. Wij gaan met u mee naar de notaris voor het passeren van de aktes. Wij staan altijd voor u klaar

Aangifteplan
Randweg-West 31
2662ER Bergschenhoek
Kvk nummer 70314829
Rsin nummer 858255583