Schenken

Door slim en weloverwogen te schenken bespaart u belasting. Bij schenkingen speelt meer dan alleen maar het besparen van belastingen. Heeft u oog op mogelijke negatieve effecten van een schenking?

Schenken

Vaak stellen mensen aan ons de vraag: is het verstandig om te gaan schenken?

De vraag stellen is een stuk gemakkelijker dan de vraag beantwoorden. Om de vraag goed te kunnen beantwoorden moeten wij rekening houden met alle persoonlijke en fiscale gevolgen van de schenker maar ook van de ontvanger.

Voordat u een schenking doet is het belangrijk om u zelf de volgende vragen te stellen:

 • Kunt u het geld op dit moment missen en heeft u het in de toekomst toch niet alsnog zelf nodig?
 • Is de schenking vrijgesteld van schenkbelasting?
 • Indien de schenking belast is met schenkbelasting, is een belaste schenking fiscaal voordeliger dan wanneer u het nalaat?
 • Dient u (als schenker) vermogensbelasting te betalen over uw vermogen?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen bij de ontvanger van de schenking.
 • Dient hij of zij vermogensbelasting te betalen over het ontvangen bedrag?
 • Heeft de schenking gevolgen voor de door de ontvanger van de schenking? Mogelijk heeft de schenking gevolgen voor zijn of haar ontvangen uitkeringen of toeslagen.

Om een weloverwogen beslissing te nemen is het mogelijk verstandig om een gedegen schenkingsplan op te stellen. Aangifteplan is u hierbij graag van dienst.

 

Hieronder geven wij u aanvullende informatie waarmee u rekening dient te houden bij het doen van een schenking.

U wilt graag een bedrag schenken aan de kinderen. Dit bedrag wilt u direct aan hun geven. U kunt ieder jaar per kind een bedrag onbelast schenken van € 5.500 (2020).

Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag dit bedrag eenmalig verhoogd worden tot € 26.457 (2020). Uw kind is in dit geval geheel vrij om zelf te bepalen waarvoor de schenking gebruikt wordt. Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag dit bedrag ook eenmalig verhoogd worden tot € 55.000 (2020). Uw kind is in dit geval verplicht de schenking te gebruiken voor de betaling van een studie waarvan de kosten aanzienlijk hoger zijn dan een “normale” studie. U kunt hierbij denken aan een opleiding tot piloot.

Aan een ieder tussen de 18 en 40 jaar, dus ook aan uw kinderen, kan eenmalig een onbelaste schenking worden gedaan van € 103.600 (2020). De schenking is alleen onbelast wanneer de ontvanger de schenking gebruikt voor de eigen woning. Dit kan zijn:

 • De aankoop van een eigen woning
 • De aflossing van een eigenwoningschuld (=bestaande hypotheek)
 • Verbouwing van een eigen woning
 • Aflossing van een restschuld van een reeds verkochte eigenwoning
 • Afkoop van erfpacht

Indien u gebruik maakt van een verhoogde vrijstelling dient u wel aangifte te doen van schenking waarbij u zich beroept op de verhoogde vrijstelling. Doet u geen of te laat aangifte riskeert u een heffing van schenkbelasting en een boete. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Schenkingsakte of schenkingsovereenkomst

Schenkingen die u direct uitbetaald hoeven niet verplicht schriftelijk te worden vastgelegd (schenkingsovereenkomst), deze schenkingen hoeven ook niet verplicht notarieel te worden vastgelegd.(schenkingsakte). Het is wel verstandig om een schenking schriftelijk vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. In een schenkingsovereenkomst kunt u voorwaarden verbinden aan de schenking en kunt u bepalen dat de aangetrouwde kan geen aanspraak kan op uw schenking

Hoe groter de schenking, hoe groter het belang van een schenkingsovereenkomst. Vooral bij schenkingen voor de eigen woning is een goede schenkingsovereenkomst heel belangrijk.

Wordt de schenking door de ontvanger aan een ander doel besteed dan aan de eigen woning, vervalt de vrijstelling, dit was nooit uw bedoeling.

Schenken op papier

Wilt u graag aan de kinderen schenken? Maar kunt u het geld eigenlijk nog niet missen. Omdat het geld bijvoorbeeld vast zit in “stenen’ (uw woning) of in aandelen. Dan is mogelijk schenken op papier een oplossing. Hoe werkt dit?

Bij een schenking op papier geeft u letterlijk op papier (notariële akte) aan dat u een schenking wilt doen aan de kinderen, waarbij u het bedrag van de schenking direct terug leent van de kinderen. Hierdoor heeft u nu op papier een schuld aan de kinderen. De kinderen hebben nu een vordering op u. De kinderen kunnen deze vordering pas opeisen na u of uw beide overlijden. Een papieren schenking voor de aanschaf van een Eigen Woning is niet mogelijk.

Besparing belasting

Schenkingen tot het bedrag van de schenkingsvrijstelling zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Door te schenken op papier ontstaat er een schuld aan de kinderen. Uw nalatenschap bestaat uit uw bezittingen minus uw schulden. Door te schenken op papier wordt dus uw nalatenschap kleiner en bespaart u erfbelasting. In sommige gevallen kan het zelfs interessant zijn om boven de schenkingsvrijstelling te schenken op papier, dit geldt in de gevallen dat uw nalatenschap belast is met het hoge tarief voor de erfbelasting (20%) en de schenking belast is met het lage tarief (10%). Of dit bij u van toepassing kunnen wij voor u beoordelen.

Rente betalen

Om van bovenstaande regeling gebruik te kunnen maken, moet u aan de kinderen elk jaar 6 procent rente betalen over de schuld. U moet de rente daadwerkelijk uitbetalen (overschrijven) aan de kinderen. De rente mag niet bij de schuld worden opgeteld (bijgeschreven). Betaald u een jaar geen rente uit, vervalt de constructie en vervalt het fiscale voordeel. Als schenker moet u er dus wel zeker van zijn dat u de jaarlijks te betalen rente kunt missen.

De rente die de kinderen ontvangen is onbelast. De rente wordt niet belast met schenkbelasting. Het betalen van rente is namelijk geen schenking maar het voldoen aan een verplichting. Het feit dat u rente moet betalen, kan u dus ook als een voordeel zien. Een groter deel van uw vermogen gaat onbelast naar uw kinderen.

Notaris

Het schenken op papier geeft enige administratieve rompslomp. Schenken op papier moet verplicht notarieel. De kosten van een notariële akte verschillen sterk per notariskantoor. Of schenken op papier gunstig is, is dus afhankelijk van het te behalen voordeel ten opzichte van de te maken kosten. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Vermogensbelasting

De kinderen hebben door de schenking op papier een vordering op u. Deze vordering is voor hun vermogen dat mogelijk bij hun belast is in box 3 (de vermogensbelasting). U heeft een schuld aan uw kinderen die aftrekbaar is van uw vermogen. U betaald hierdoor mogelijk minder vermogensbelasting. Het is dus belangrijk om te beoordelen of de schenking op papier gunstig uitwerkt voor de te betalen vermogensbelasting. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Om over na te denken

Ontvangt uw kind een bijstandsuitkering, huurtoeslag en/of zorgtoeslag, dan kan een schenking op papier gevolgen hebben voor de uitkering of de toeslag. Hier dient vooraf goed naar gekeken te worden.

In beginsel wordt een schenking binnen 180 dagen voorafgaand aan het overlijden bijgeteld bij de nalatenschap. De ontvanger van de schenking dient hierover alsnog erfbelasting te betalen. Wilt u schenken, doe het dan tijdig.

Aangifteplan
Randweg-West 31
2662ER Bergschenhoek
Kvk nummer 70314829
Rsin nummer 858255583