Levenstestament

Met een goed en actueel levenstestament zorgt u ervoor dat uw vertrouwenspersonen uw belangen kunnen behartigen.

Het levenstestament

Een levenstestament kan veel kosten en problemen voorkomen. Als u in een situatie komt dat u wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door dementie of een situatie van coma, is het bij wet niet geregeld wie uw belangen moet of mag behartigen. Niemand mag over uw eigendommen of andere persoonlijke belangen beslissen. Niet uw partner en ook niet uw kinderen.

Uw partner en/ of uw kinderen mogen niet namens u handelen. Zo kan uw partner bijvoorbeeld niet de woning verkopen waarvan u beide eigenaar bent wanneer u wilsonbekwaam bent. Wanneer uw partner dit wenselijk, dan wel noodzakelijk acht kan dit uitsluitend met tussenkomst van de kantonrechter. U partner dient u onder bewind of curatele te stellen. Een emotioneel traject waaraan kosten zijn verbonden. Bovendien dien dient uw partner rekening en verantwoording aan de kantonrechter af te leggen.

Dit kunt u voorkomen met een levenstestament.

In een levenstestament bepaalt u zelf wie uw belangen gaat (gaan) behartigen wanneer u dit zelf niet meer kunt, wil of mag. U geeft een vertrouwenspersoon een volmacht om namens u in uw belang te handelen. U bepaalt zelf wie uw vertrouwenspersoon is of vertrouwenspersonen zijn. U bepaalt zelf welke rechtshandelingen zij voor u mogen uitvoeren en welke niet. U legt vast vanaf wanneer en in welke situatie de volmacht is te gebruiken.

Aangifteplan informeert u vrijblijvend en kosteloos over de mogelijkheden voor uw levenstestament.

Volledige begeleiding

Op uw verzoek kunnen wij u, na een vrijblijvende en kosteloze gesprek, volledig begeleiden bij het opstellen van uw levenstestament. U ontvangt van ons vooraf  een exact prijsopgave zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Onze begeleiding bestaat uit de volgende 7 stappen:

  1. U ontvangt een verslag van ons gesprek. Een verslag in begrijpelijk Nederlands
  1. Wij hebben met u een gesprek over het verslag. Wij beantwoorden vragen en nemen eventuele onduidelijkheden weg
  2. Wij verzoeken een notaris om conceptaktes conform uw wensen op te stellen
  3. Wij ontvangen de conceptaktes en controleren deze voor u
  4. U ontvangt de conceptaktes van ons. De concept aktes staan geschreven in “notariële taal”
  5. Wij hebben met u een gesprek over de concept aktes. Wij beantwoorden vragen en nemen eventuele onduidelijkheden weg
  6. Wij gaan met u mee naar de notaris voor het passeren van de aktes. Wij staan altijd voor u klaar

Aangifteplan
Randweg-West 31
2662ER Bergschenhoek
Kvk nummer 70314829
Rsin nummer 858255583