Is voor mij een (levens)testament noodzakelijk?

Vragenlijst levenstestament

  Mijn wettelijke erfgenamen zijn mijn partner en/of mijn kinderen. Indien ik geen partner en kinderen heb zijn mijn wettelijk erfgenamen mijn ouders en/of mijn broers en/of zussen. Wilt u andere personen dan uw wettelijke erfgenamen tot erfgenaam benoemen?

  Wanneer mijn kinderen van mij erven en hierna gaan scheiden heeft de koude kant mogelijk recht op een deel van uw nalatenschap. Wilt u dit voorkomen?

  Wilt u regelingen treffen waardoor uw erfgenamen (mogelijk) minder erfbelasting hoeven te betalen?

  Wilt u ervoor zorgen dat wanneer uw langstlevende echtgenoot blijvend in een zorginstelling wordt opgenomen dat uw echtgenoot (mogelijk) een lagere eigen bijdrage betaalt voor de zorg?

  Heeft u de wens dat uw langstlevende echtgenoot bij uw overlijden geen erfbelasting hoeft te betalen?

  Wilt u uw kleinkinderen iets nalaten en daarmee tegelijker tijd erfbelasting te besparen?

  Wilt u dat uw erfgenaam niet zelfstandig kan beschikken over uw nalatenschap?

  Wilt u een voogd aanwijzen voor minderjarige kinderen?

  Wilt u voorkomen dat wanneer uw erfgenaam van u erft en uw erfgenaam zelf overlijdt, uw nalatenschap terecht komt bij de erfgenamen van uw erfgenamen (bijvoorbeeld de partner van uw erfgenaam)?

  Wilt u zelf bepalen welke vertrouwenspersoon uw nalatenschap dient af te wikkelen?

  Wanneer u wilsonbekwaam wordt wenst u zelf te bepalen welke vertrouwenspersoon uw financiële en/of medische belangen gaat behartigen? Wilt u niet dat een rechtbank dit voor u bepaalt?

  Wilt u voorkomen dat deze vertrouwenspersoon ieder jaar rekening en verantwoording moet afleggen bij de rechtbank?

  Wilt u wanneer u wilsonbekwaam bent zelf bepalen welke rechtshandelingen uw vertrouwenspersoon wel of niet voor u mag doen?

  Heeft u de wens dat uw vertrouwenspersoon door middel van schenkingen belasting bespaart?

  Wilt u notarieel vast laten leggen welke wensen u heeft over wilsverklaringen zoals euthanasie?

  p

  Wij informeren u kosteloos en vrijblijvend over de mogelijkheden van een (levens)testament. Wanneer u uw gegevens invult bij “Bereken uw erfbelasting”, ontvangt u van ons een overzicht van de werking van het wettelijk erfrecht en de te betalen erfbelasting. Het wettelijk erfrecht is van toepassing wanneer u geen testament heeft. Tevens geven wij aan hoeveel erfbelasting u redelijkerwijze kunt verwachten door een testament op te stellen.

  Aangifteplan
  Randweg-West 31
  2662ER Bergschenhoek
  Kvk nummer 70314829
  Rsin nummer 858255583