Belastingadvies

Met een goed belastingadvies bespaart u belasting en heeft u de zekerheid die u wenst

Aangifteplan staat voor u klaar wanneer u behoefte heeft aan advies over belastingzaken. Wij adviseren zowel particulieren als ondernemers. U kunt hierbij denken aan: de inbreng van een onderneming in een B.V., het begeleiden van herstructureringen, het opstellen van financiële planningen, mogelijkheden besparing inkomstenbelasting over vermogen en de fiscale aspecten bij een echtscheiding.

Een voorbeeld van een gegeven belastingadvies “De familielening”

Uw dochter gaat scheiden van haar man en wil daarom een woning kopen voor haar zelf. Huren is zo duur. De bank wil haar vanwege haar inkomen of omdat zij als zelfstandige werkzaam is geen hypotheek verschaffen. U heeft op dit moment genoeg spaargeld om haar te helpen. Maar u wilt dit niet aan haar schenken, misschien heeft u het spaargeld later zelf wel nodig. Uw vraag wat is een goede en fiscaal verstandige mogelijkheid?

U kunt uw dochter ook geld lenen. U ontvangt waarschijnlijk op uw spaarrekening een hele lage rente. U geeft uw dochter een lening voor de aanschaf van een eigen woning. Uw dochter dient voor deze lening rente aan u te betalen. Het rentepercentage dat uw dochter dient te betalen kunt u zelf vaststellen. U kunt hierdoor meer rente ontvangen dan op uw spaarrekening. Uw dochter is tegelijkertijd geholpen met een lening voor de aankoop van haar woning. De rente die uw dochter voor de lening aan u moet betalen is voor haar aftrekbaar als eigenwoning lening.

U kunt er eventueel voor kiezen om (een deel van) de rente, onbelast aan uw dochter terug te schenken. Dit kan tot het bedrag van de schenkingsvrijstelling. Uw dochter profiteert dan van de maximale fiscale renteaftrek en van een vrijgestelde schenking, terwijl u de rente onbelast ontvangt en (een deel van) deze rente weer onbelast terug schenkt.

Houdt u er rekening mee dat uw dochter de te betalen rente daadwerkelijk aan u betaalt. Indien u de rente (deels) aan haar wilt terug schenken dient u het bedrag van de schenking daadwerkelijk aan haar te betalen. U mag dit niet met elkaar verrekenen. Anders vervalt het fiscale voordeel.

Bij een bovenstaande familielening is het aan te bevelen om zakelijke afspraken te maken en de voorwaarden in een overeenkomst vast te leggen. U kunt aan de volgende voorwaarden denken: rentepercentage, duur, aflossing, opeisbaarheid, opzeggingsgronden en aanwending van de geldlening.

Aangifteplan
Randweg-West 31
2662ER Bergschenhoek
Kvk nummer 70314829
Rsin nummer 858255583