Nu de eerste maanden van het jaar achter de rug zijn en u de laatste BTW-aangifte over 2021 van uw eenmanszaak of VOF hebt ingediend, heeft u misschien ook al een goede indicatie over de te verwachten winst over het vorige boekjaar. Het is dan ook bij uitstek een goed moment om na te denken of u de onderneming wilt voortzetten in een BV.

Voordelen van het omzetten naar een BV

Eén van de belangrijkste voordelen van een BV is dat u niet meer persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele schulden van de onderneming. Alleen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur of als u in privé borg staat voor een schuld van de BV is dat nog mogelijk. Daarnaast kan het ook fiscaal voordelig zijn om de bestaande onderneming in te brengen in een BV. Dit is afhankelijk van de winst in de onderneming. Het omslagpunt ligt op ca € 100.000,- winst per ondernemer, maar is van meerdere factoren afhankelijk. Aangifteplan kan voor u berekenen hoeveel (fiscaal) voordeel voor u redelijkerwijs te verwachten is.

Per wanneer naar een BV omzetten?

Het is mogelijk om de onderneming met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar om te zetten in een BV. Hiervoor gelden echter wel strikte voorwaarden en termijnen. U kunt kiezen om bij de omzetting van de onderneming af te rekenen over de aanwezige stille reserves (ook wel ruisende inbreng genoemd). In dat geval dient u uiterlijk 31 maart 2022 een intentieverklaring te laten registreren bij de Belastingdienst. U heeft dan tot 1 oktober 2022 de tijd om de BV formeel op te richten en de onderneming in te brengen.

U kunt ook kiezen voor een geruisloze inbreng. Dit betekent dat de onderneming inclusief stille reserves wordt ingebracht in een BV, waarbij u niet afrekent. In dit geval moet u de intentieverklaring uiterlijk voor 1 oktober 2022 bij de Belastingdienst registreren.

Voor- en nadelen verschillende vormen

Beide vormen hebben voor- en nadelen, welke afhankelijk zijn van onder andere uw vermogen in de onderneming en of u bijvoorbeeld extern kapitaal wenst aan te trekken. Samen met u kunnen wij de voordelen van een BV in kaart brengen en bepalen welke inbreng (ruisend of geruisloos) voor u passend is.

Neem gerust contact op met onze adviseurs voor meer informatie, wij helpen u graag verder.

0 reacties