U en uw partner ontvangen beide een AOW-uitkering voor gehuwden wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd (heeft) bereikt. Bent u alleenstaand en niet getrouwd, dan ontvangt u een AOW uitkering die circa € 5000,- per jaar hoger is. De zogenoemde ongehuwden AOW of AOW voor alleenstaanden. Ongetrouwde partners die ieder een eigen woning hebben of huren krijgen deze AOW voor alleenstaanden.

Wanneer krijgt u dan bij een huwelijk toch AOW voor alleenstaanden?

Bent u getrouwd en leeft u aantoonbaar duurzaam gescheiden, dan hebben u en uw partner beide recht op de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden. U hoeft dus niet te gaan scheiden om in aanmerking te komen voor de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden. De SVB (de uitkeringsinstantie voor de AOW) bepaalt of u daadwerkelijk duurzaam gescheiden leeft.

Wanneer u of uw partner blijvend in een zorginstelling wordt opgenomen, gaat de SVB ervan uit dat u duurzaam gescheiden leeft. Op grond van de inschrijving in een zorginstelling kunnen u en uw partner beide een alleenstaanden-AOW aanvragen.

Is AOW voor alleenstaanden altijd gunstig?

Hoe aantrekkelijk het ook lijkt, het is niet altijd gunstig voor u. Wanneer u in een zorginstelling bent opgenomen, dan betaalt u een eigen bijdrage aan het verzorgingshuis. Deze eigen bijdrage valt in het lage tarief als u een gehuwden-AOW ontvangt. De bijdrage is dan, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, tussen de € 168,- en € 881,-.

Wanneer u een alleenstaanden-AOW ontvangt en in een zorginstelling bent opgenomen, dient u een hoge eigen bijdrage te betalen. De hoge eigen bijdrage is maximaal € 2.419,40 (2020). De hogere eigen bijdrage die de alleenstaande dient te betalen, beperkt het voordeel van een hogere AOW-uitkering als alleenstaande. Het aanvragen van een alleenstaanden-AOW kan ook gevolgen hebben voor uw recht op toeslagen, uw aftrek van uw hypotheekrente en de door u te betalen vermogensbelasting in box 3.

Is het dan voordelig voor u om een alleenstaanden-AOW aan te vragen?

Dit is per persoon verschillend. Het is raadzaam om een goede berekening en afweging te maken. Wanneer u eenmaal een alleenstaanden-AOW heeft aangevraagd, kunt u hierop niet meer terugkomen.

Tip: ondanks dat u gehuwd bent en een gehuwden-AOW ontvangt, hebben u en uw partner beide recht op alleenstaanden ouderenkorting wanneer u of uw partner in een zorginstelling wordt opgenomen. Hierdoor betaalt u mogelijk minder belasting. In de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte wordt hier meestal geen rekening gehouden. Doe uzelf niet tekort en kijk hier goed naar.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of kunnen wij u ergens anders mee helpen, neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

0 reacties